Flirts.lv Noteikumi

Uzsākot Flirts.lv lietošanu un izmantojot tā pakalpojumus, Tu piekrīti šiem lietošanas noteikumiem, nosacījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja Tu nepiekrīti šiem noteikumiem, Tu nevari lietot Flirts.lv (iepazīšanās vietni).

Flirts.lv ir interneta iepazīšanās portāls pieaugušajiem. Tāpēc, lai Tu varētu kļūt par tā lietotāju, Tev ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Piekrītot šiem noteikumiem, Tu apliecini, ka Tavs vecums ir sasniedzis 18 gadus. Cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem vai kuri nepiekrīt šiem noteikumiem, nekavējoties ir jāpārtrauc reģistrācija un jāiziet no vietnes Flirts.lv.

1. Tikai reģistrētās personas var kļūt par Flirts.lv lietotāju un izmantot visus portāla pakalpojumus.

2. Reģistrēties var tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un kuras ir sniegušas korektu un pilnīgu informāciju par sevi. Reģistrējoties ir aizliegts izmantot citas personas datus vai failus. Flirts.lv ir tiesības izvērtēt, vai lietotāja sniegtā informācija reģistrējoties ir korekta, pilnīga un precīza. Flirts.lv (iepazīšanās portālam) ir tiesības izdzēst Lietotāju no reģistrēto lietotāju saraksta (izdzēst reģistrētos lietotājus) un (vai) vai pieņemt citus mērus, ja Lietotājs nav sniedzis korektu, pilnīgu un precīzu informāciju par sevi.

3. Lietotājam ir pienākums norādīt savu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai Facebook profilu. Pretējā gadījumā viņam/viņai liegs izmantot iepazīšanās portāla pakalpojumus.

4. Sniedzot par sevi nekorektu informāciju, Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par kaitējumiem, kas ir nodarīti vai var tikt nodarīti Flirts.lv un/vai citiem portāla Lietotājiem.

5. Lietotāja profils tiek radīts, izmantojot noradītos datus un informāciju. Kad profils ir izveidots, Lietotāja profila informācija kļūst pieejama citiem lietotājiem.

6. Lietotājs citiem lietotājiem var piemērot savu profila datu aizliegumu, izvēloties atbilstošos uzstādījumus savā profilā.

7. Flirts.lv nav atbildīgs par Lietotāja profila informācijas pieejamību un sasniedzamību citiem lietotājiem un (vai) trešajām personām.

8. Tikai un vienīgi Lietotājs pats ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles (turpmāk tekstā - pieejas datu) konfidencialitātes saglabāšanu.

9. Lietotājam ir jānodrošina savu pieejas datu konfidencialitāti un nepieejamību trešajām personām. Ja kādu iemeslu dēļ pieejas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā, Lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē Flirts.lv (iepazīšanās vietni) un nekavējoties ir jānomaina pieejas datu informāciju, lai pārtrauktu trešo personu pieeju Lietotāja profilam. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām trešo personu darbībām viņa profilā, kas ir veiktas, izmantojot Lietotāja pieejas datus.

10. Flirts.lv ir tiesības, iepriekš neinformējot, nobloķēt vai aizliegt Lietotāja pieeju citu lietotāju profiliem.

11. Reģistrējoties un sniedzot datus un (vai) informāciju portālam Flirts.lv, Lietotājs piekrīt, ka Flirts.lv ir tiesības izmantot Lietotāja personīgos datus un (vai) citu viņa sniegto informāciju statistikas nolūkos.

12. Reģistrējoties Flirts.lv un piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs ir ar mieru saņemt neierobežota dauzuma un dažāda satura informāciju no Flirts.lv un/vai trešajām personām.

13. Flirts.lv ir tiesības sūtīt neierobežota daudzuma un dažāda satura informāciju Lietotājam, izmantojot viņa reģistrācijas laikā norādīto kontaktinformāciju. Lietotājam ir tiesības piekrist vai nepiekrist Flirts.lv datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, kā arī ir iespēja izvēlēties, kāda satura ziņojumus vēlas saņemt ( piemēram, piektdienas informatīvais ziņojums par jauniem dalībniekiem, utt.). Lietotājam ir tiesības atteikties pavisam no informatīvo e-pastu saņemšanas, šādā gadījumā, rakstot to portāla flirts.lv administrācijai.

14. Ja Lietotājs informē Flirts.lv, ka nevēlas saņemt 12. punktā minēto informāciju, Flirts.lv ir tiesības, iepriekš neinformējot, ierobežot vai aizliegt Lietotāja pieeju Flirts.lv.

15. Lietotāja personas informācija un dati, kas ir sniegti reģistrējoties Flirts.lv, tiek saglabāti 3 gadus kopš dienas, kad Lietotājs pēdējo reizi ir iegājis portālā.

16. Sabiedrība patur tiesības izdarīt grozījumus Noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņu gadījumā lietotājs tiek informāts vai nu E-pastā, vai publicējot tos portālā flirts.lv ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Sabiedrība un Lietotājs piekrīt, ka tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt izmaiņām Noteikumos, ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma/izmaiņu publicēšanas Lietotājs nav izdzēsis savu kontu portālā flirts.lv

17. Lietotāji var reģistrēties, komunicēt un meklēt citus lietotājus bez maksas, taču lietotājiem, kuri vēlas būt citiem lietotājiem redzamāki un saņemt plašāku uzmanību, ir iespēja par maksu pasūtīt papildus pakalpojumus. Papildus pakalpojumu pirkšana nenozīmē tiesības neievērot portāla noteikumus. Iegādājoties papildus pakalpojumus, Lietotājs apzinās, ka viņam ir tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma 14 dienu laikā no pirkšanas dienas, atgūstot pilnu samaksāto summu. Tāpat, iegādājoties papildus pakalpojumus, Lietotājs piekrīt saņemt tos nekavējoties un piekrīt, ka 14 dienu atteikšanās garantija zaudē spēku brīdī, kad Lietotājs pakalpojumu ir saņēmis.

18. Ja Lietotāja pieeja Flirts.lv ir ierobežota vai ja Lietotājs nevar piekļūt savam profilam to iemeslu dēļ, kas ir minēti šajos noteikumos, Lietotājam ir tiesības pieprasīt pagarinājumu pakalpojumiem, par kuriem Lietotājs ir samaksājis, taču kaut kādu iemeslu dēļ nevar tos izmantot vai to izmantošana ir ierobežota. Pagarinājuma laiks kompensē to periodu, kad pakalpojums nav bijis pieejams vai ir bijis ierobežots. Lietotājam pagarinājuma pieprasījums ir jāiesniedz rakstiskā formā. Pakalpojuma atjaunošanas laikā pieeja Flirts.lv un to pakalpojumiem būs ierobežota. Kad pakalpojuma atjaunošana tiks pabeigta, Flirts.lv par to informēs Lietotāju. Ja Lietotājs to pieprasīs, maksas pakalpojumi tiks pagarināti uz tik ilgu laiku, cik nebija pieejams vai bija ierobežoti pieejams Flirts.lv un tā pakalpojumi.

19. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Flirts.lv nodrošinātajiem pakalpojumiem, izdzēšot savu profilu. Lietotājs, kas izdzēš savu profilu tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Flirts.lv, nav tiesīgs pieprasīt atmaksu par nopirktajiem un neizlietotajiem pakalpojumiem.

20. Flirts.lv nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas Lietotājam vai trešajām personām ir radušies, izmantojot pakalpojumus, ko nodrošina Flirts.lv.

21. Flirts.lv nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, ko Lietotājs vai trešās puses radījuši, izmantojot portāla flirts.lv sniegtos pakalpojumus. Lietotājs ir atbildīgs par savu rīcību portālā, it īpaši gadījumos, kad Lietotājs ļaunprātīgi vai kā citādi pārkāpj citas personas tiesības. Uzņēmums nevar būt atbildīgs par to, kā tika izmantota vietne, taču par vietnes ļaunprātīgu izmantošanu un kaitējumu radīšanu viņa darbības rezultātā- Lietotājs uzņemas pilnu atbildību.

22. Lietotāja informācija, kas sniegta Flirts.lv nekļūst par Sabiedrības īpašumu. Sabiedrība nevar būt atbildīga par faktu, ko lietotājs publisko (piemēram, tālruņa numurus, e-pasta adreses, sociālo kontu profilus u.c) savā profilā vai privāto sarunu laikā, ja šī informācija ir kopīgota ar trešajām pusēm.

23. Jebkurš Saturs, ko aizliedz Latvijas Republikas likumdošana, ir aizliegts portālā Flirts.lv. Portāls aizliedz saturu, kas (daļējs uzskaitījums):

23.1. veicina rasismu, jebkāda veida naidu vai fizisku kaitējumu grupām vai personām;

23.2. varētu aizskart personas godu un cieņu, biznesa vai cita veida reputāciju;

23.3. pārkāpj kāda tiesības uz privātumu;

23.4. var kaitēt vai apdraudēt kāda veselību, dzīvību vai īpašumu;

23.5. pārkāpj autortiesības;

23.6. Pārkāpj un ir pretrunā ar jebkādām Latvijas Republikas tiesību normām, Eiropas Savienības tiesību aktus, Starptautiskos un cita veida līgumus.

24. Portālam Flirts.lv ir tiesības dzēst lietotāja augšuplādātēs fotogrāfijas, ja tās neatbilst lietošanas noteikumiem. Galvenie noteikumi fotogrāfiju augšuplādēšanai:

24.1 fotoattēlā jābūt skaidri redzamai lietotāja sejai;

24.2 fotoattēla izmērs ir vismaz 300x300 pikseļi;

24.3 fotoattēls nedrīkst būt lielāks par 20 MB;

24.4 fotogrāfijās nedrīkst tikt attēlots sensitīvs, intīms un sabiedrībai nevēlams saturs;

24.5 fotogrāfijā nedrīkst tikt attēlota jebkāda veida vardarbība vai tās veicināšana vai vardarbības pazīmes;

24.6 fotogrāfijai jābūt lietotāja īpašumam;

24.7 fotogrāfijā nedrīkst tikt attēlota nekāda veida reklāma, tajā skaitā ūdens zīmes, logotipi, u.c;

24.8 fotogrāfijā nedrīkst būt personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

24.9 viena fotogrāfija nedrīkst tikt augšuplādēta vairākkārt.

25. Ja portāla lietošanas laikā Lietotājs ir radījis bojājumus Flirts.lv, citiem lietotājiem vai trešajām personām, Lietotājam ir finansiāli jāsedz ar šiem bojājumiem saistītos izdevumus.

26. Ja Lietotājs veic aizliegtas darbības Flirts.lv, viņa/viņas profila darbība tiks nekavējoties pārtraukta un informācija, kas likumīgi ir sniegta Flirts.lv, tiks nekavējoties izdzēsta un var tikt nodotas tiesībsargājošām iestādēm un/vai citām atbilstošajām iestādēm.

27. Lietotājam, kurš portālā pamana jebkādu aizliegtu informāciju vai aizliegtu darbību, par to nekavējoties ir jāinformē Flirts.lv (iepazīšanās portālu).

28. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādu savu aizliegtu darbību un/vai aizliegtas informācijas augšupielādi Flirts.lv. Portāls Flirts.lv par tiesību aktu pārkāpumiem informēs tiesībsargājošās iestādes un/vai citas atbilstošās iestādes.

29. Administrācijai ir tiesības bloķēt vai izdzēst jebkuru profila fotogrāfiju, kas neatbilst portāla noteikumiem. Lietotājs var augšupielādēt personiskus erotiska rakstura attēlus, taču to pieejai ir jābūt slēgtai. Fotogrāfijas, kurās ir redzami bērni vai kur Lietotājs ir vāji saskatāms vai nav saskatāms nemaz, tiks izdzēstas bez brīdinājuma. Ir aizliegts augšupielādēt arī vairākas vienādas fotogrāfijas.

30. Jebkurš vietnes apmeklējums, izmantojot programmēšanas kodus, kā arī HTML kodus vai jebkuru skriptu programmatūras lietojumu, lai iegūtu priekšrocības, kaitētu vietnei vai tās dalībniekiem, ir aizliegta, un lietotāja profils tiks nekavējoties izņemts. Par pārkāpumiem, kas ir aizliegti ar likumu un kuru rezultātā rodas administratīva vai kriminālatbildība, tiks informētas izmeklēšanas iestādes.

Piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs apņemas atlīdzināt zaudējumus, ko var radīt darbības, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem.

Kas ir sīkdatnes

Kā visas profesionālās vietnes, arī šī vietne izmanto sīkdatnes jeb mazos failus, kas tiek lejupielādēti datorā, lai portāla lietošana būtu ērtāka. Šajā lapā ir pieejama informācija par to, ko šie sīkfaili apkopo, kā mēs to lietojam un kāpēc mums tie ir jāuzglabā. Mēs arī atklāsim, kā atteikties no šo sīkfailu saglabāšanu, taču tas var pazemināt vai apstādināt dažus vietņu funkcionalitātes elementus.

Plašāka informācija par sīkdatnēm - Wikipedia rakstā par HTTP sīkfailiem.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Sīkdatnes mēs izmantojam tālāk minētajiem nolūkiem. Diemžēl vairumā gadījumu nav noteiktu opciju sīkdatņu atspējošanai, taču tas būtiski neietekmē šīs vietnes funkcionalitāti un funkcijas. Ieteicams saglabāt sīkdatnes, ja neesat pārliecināts, vai tās būs nepieciešamas, lai nodrošinātu Tavu pakalpojuma darbību.

Atspējot sīkdatnes

Tu vari novērst sīkfailu iestatījumus, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus (skatiet pārlūkprogrammas palīdzību, kā to izdarīt). Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu atspējošana ietekmēs šīs un daudzu citu jūsu apmeklēto vietņu funkcionalitāti. Atspējojot sīkdatnes, parasti tiek atspējota arī konkrēta šīs vietnes funkcionalitāte un funkcijas. Tāpēc ieteicams izslēgt sīkdatnes.

Mūsu sīkdatnes

Ja izveidosi savu profilu, mēs izmantosim sīkdatnes, lai pārvaldītu reģistrācijas procesu un vispārējo administrāciju. Šīs sīkdatnes parasti tiek izdzēstas, kad Tu pārtrauc darbību, tomēr dažos gadījumos tās var saglabāties, lai atcerētos vietnes preferences, kad izgāji no profila.

Mēs izmantojam sīkdatnes, kad Tu mums pieslēdzies - tā mums ir vieglāk saglabāt šo faktu atmiņā. Tas pasargās Tevi no atkārtotas pieslēgšanās ikreiz, kad apmeklē jaunu lapu. Šīs sīkdatnes parasti tiek noņemtas, kad Tu izej no profila - tas pierāda, ka ierobežotās funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad pieslēdzies portālam.

Šī vietne piedāvā jaunumu abonēšanu e-pastā - un sīkdatnes palīdz atcerēties, vai Tu jau esi reģistrējies un vai Tev rādīt paziņojumus, kas attiecas tikai uz tiem, kuri reģistrējas vai atsakās no reģistrācijas.

Lai darbība mūsu portālā Tev būtu ērta un noderīga, mēs piedāvājam veidu, kā iestatīt savas preferences, kas palīdzēs noteikt, kā šī vietne darbojas, kad Tu to lieto. Lai saglabātu savas preferences, mums ir jānosaka sīkdatnes - šī informācija būs noderīga ikreiz, kad pieslēdzies šai vietnei.

Trešo personu sīkdatnes

Atsevišķos gadījumos mēs mēs arī izmantojam sīkdatnes, ko nodrošina uzticamas trešās personas. Turpmāk tekstā - informācija par trešo personu sīkdatnēm, ar kurām Tev varētu nākties saskarties, izmantojot šo vietni.

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir viens no izplatītākajiem un uzticamākajiem analīzes risinājumiem tīmeklī, lai palīdzētu mums saprast, kā Tu lieto šo vietni, un veidus, kā mēs varam uzlabot vietnes darbību. Šīs sīkdatnes var noteikt tādus datus kā, piemēram, cik ilgu laiku Tu pavadi šajā vietnē un kādas citas vietnes Tu apmeklē - šī informācija mums var noderēt, pilnveidojot mūsu saturu.

Plašāka informācija par Google Analytics sīkdatnēm - oficiālajā Google Analytics lapā.

Pārdodot savus pakalpojumus, mums ir svarīga statistika par to, cik daudzi mūsu vietnes apmeklētāji reāli veic pirkumus, un šīs sīkdatnes ļauj šo informāciju noteikt. Tas ir būtiski gan vietnes lietotājiem, gan mums, jo, pateicoties šiem datiem, mēs varam precīzi izstrādāt biznesa prognozes, kas ļauj mums kontrolēt mūsu reklāmas un pakalpojumu izmaksas, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo cenu.

Pakalpojumā Google AdSense, kuru mēs izmantojam, lai rādītu reklāmu, tiek izmantots DoubleClick sīkfails, lai rādītu vairāk atbilstošas reklāmas visā tīmeklī un ierobežotu reižu skaitu, kad konkrēta reklāma Tev tiek rādīta.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Google AdSense, iesakām skatīt oficiālo Google AdSense konfidencialitātes sadaļu “Biežāk uzdotie jautājumi”.

Mēs izmantojam reklāmas, lai kompensētu šīs vietnes darbības izmaksas un nodrošinātu finansējumu turpmākajai attīstībai. Šīs vietnes reklāmas sīkdatnes ir radītas, lai nodrošinātu Tavām interesēm atbilstošāko reklāmas saturu.

Mums ir būtiski noskaidrot, vai lietotāji mūsu vietni apmeklē, izmantojot kādu no mūsu partnera vietnēm, kuras mūs reklāmē. Šīs sīkdatnes ļauj mums noteikt šo informāciju un veidu, kā mēs par to varam atlīdzināt mūsu partneriem, kā arī piešķirt bonusus pakalpojumiem.

Šajā vietnē mēs arī izmantojam sociālo mediju pogas un/vai spraudņus, kas ļauj uzturēt saikni ar savu sociālo tīklu dažādos veidos.

Lai to nodrošinātu, Facebook un Draugiem.lv uzstāda sīkfailus, izmantojot mūsu vietni - tos var izmantot, lai uzlabotu Tavu profilu vietnē vai izmantotu viņu rīcībā esošos datus dažādos nolūkos, kas izklāstīti šo vietņu konfidencialitātes politikās.

Vairāk informācijas

Ceram, ka sniedzām Tev saprotamu skaidrojumu par sīkdatnēm. Taču, kā jau iepriekš minējām, ja neesi pārliecināts par to, vai kādas no sīkdatnēm Tev ir nepieciešamas, labāk atstāt tās iespējotas, jo tās var mijiedarboties ar funkcijām, ko Tu izmanto mūsu vietnē. Tomēr, ja Tev ir vēl kādi neskaidri jautājumi, lūdzam par to mūs informēt, izmantojot mūsu kontaktformu sadaļā “Palīdzība”.Iepazīšanās portāls Flirts.lv pieder: Legacy Ventures OÜ, reģ. nr. 14004533, adrese - Narva mnt 5, Tallinn, Harjumaa, 10117. Kontakttālrunis: ________. E-pasts: support@flirts.lv


Ja aizmirsi paroli, ievadi savu e-pastu, un pārbaudi ienākošās vēstules.

Tuk Tuk! Kas tur ir? "Sīkdatnes"! Turpinot pārlūkot mūsu vietni, Tu piekrīti izmantot mūsu 'Kūkiju - sīkdatni jeb sīkfailu'. Piekrītu